Anderen over BijlesDordt.nl

Mees wilde voor zijn HAVO wiskunde-examen wat sommen doornemen. Zijn reactie:
“Ik heb dit jaar examen gedaan. Een vak waar ik erg tegenop keek, was wiskunde. Arjan is mijn oom dus ik wist dat hij veel van wiskunde wist. Ik stuurde hem een berichtje en diezelfde avond heeft hij mij geholpen via FaceTime. Ik vond het erg prettig want ik kon directe vragen stellen over de stof en Arjan hielp me daar ook goed mee. Als resultaat voor mijn centraal examen een 6. Super dus!”

 

Anne heb ik kunnen helpen met haar scriptie voor de PABO. Haar mening:
“Arjan heeft mij geholpen met het nakijken van mijn scriptie op spelling. Dit heeft hij goed en snel gedaan. Ook gaf hij mij extra tips wat betreft zinsopbouw. Ik heb er veel aan gehad en ik ben dus zeer tevreden. Mijn scriptie is uiteindelijk met een ruim voldoende beoordeeld.”

 

Laura wilde extra oefenen voor twee vakken. Haar mening:
“Arjan heeft mij op de HAVO geholpen met de vakken economie en wiskunde A. Een aantal weken voor de examens ging ik 1 tot 2 keer per week naar Arjan om sommen en opdrachten te oefenen. Door zorgvuldig werk, geduld en harde inzet van Arjan, heb ik beide examens met mooie cijfers gehaald.”